Synergistic AC Master Couple (SR20) (1.5m) | Audiophile Việt Nam

+ Gói Nhạc Chọn Lọc

+ Đĩa CD Gốc

+ Danh Mục Nghe Nhạc

+ Thiết Bị Âm Thanh

+ Danh Mục Thông Tin

Synergistic AC Master Couple (SR20) (1.5m)

FBShare
Ghi nhớ trang

Dây nguồn Synergistic Research kỷ niệm 20 năm

Là dây nguồn tốt nhất ngang dây nguồn nổi tiếng Tesla mặc dù không có hệ thống áo giáp chủ động Active Shielding.
Phù hợp cho tất cả các thiết bị, bao gồm pream hay power dòng đỉnh, mắc tiền vì dây Synergistic Research kỷ niệm 20 năm là 2 dây nguồn ghép thành 1
Hãy dùng dây nguồn SR kỷ niệm 20 năm cao trên toàn hệ thống của bạn , chắc chắn Bạn sẽ hài lòng.
Kết quả tốt nhất khi ghép với dây CORE và AU79..
Phiên bản áo lưới vàng kim thêm 30usd !

DSCF1806