+ Gói Nhạc Chọn Lọc

+ Đĩa CD Gốc

+ Danh Mục Nghe Nhạc

+ Thiết Bị Âm Thanh

+ Danh Mục Thông Tin

Stillpoints Ultra Base

FBShare
Ghi nhớ trang

Flat-800x700

ASTILLULTRABASE

Thiết tưởng tấm Stillpoints Ultra Base chỉ giúp cho việc kê kích thuận lợi và tăng tính thẩm mỹ nhưng không phải chỉ có thế.Về thẩm âm, Stillpoints Ultra Base góp phần nâng cấp đáng kể những cải thiện của Stillpoints Ultra SS. Thêm Stillpoints Ultra Base dưới mỗi Stillpoints Ultra SS, nhạc được cải thiện theo hướng càng se đặc lại, đảm bảo độ sạch, thanh dịu hơn hẳn.