CD Tình Khúc Trúc Phương (Trước 1975) – Thanh Thuý