Đĩa Than : Ngàn Thu Áo Tím – Ý Lan

FBShare
Ghi nhớ trang

Hòa âm & Mix : Đức Trí
BAN NHẠC :
Đức Trí (Piano) ; Dũng Đà Lạt (Guitar) ; Thanh Tân (Bass)
Quốc Bình (Drum) ; Tấn Anh (Cello) ; Anh Sơn (Viola)
Thành Nam, Xuân Quỳnh (Violon) ; Chi Lan (Flute) ; Hồng Kiên (Saxophone)

Sản xuất chương trình : Đức Trí
Phòng thu và Mix : Music Faces Studio A
Phòng thu Nhạc Viện TP.HCM (Acoustic Piano)
Kỹ thuật viên : Duy Nghĩa -Duy Bình (Music Faces) – Thanh Tùng (Nhạc Viện TP.HCM)
Mastering & vinyl cut : Sangwok “Sunny” Nam tại JACOB’S WELL MASTERING,USA.

Thiết kế bìa : Cao Trung Hiếu
Ảnh bìa : Ca sĩ Ý Lan.

Là sản phẩm hợp tác giữa :
MUSIC FACES ENTERTAINMENT J.S.C và CÔNG TY TNHH GIA ĐỊNH AUDIO

Theo thông tin từ nhà sản xuất, LP Ngàn Thu Áo Tím – Ý Lan số lượng không còn nhiều, vì thế bạn hãy nhanh tay để giữ lại cho mình những giá trị tốt nhất.

dia-than-ngan-thu-ao-tim-y-lan-1

dia-than-ngan-thu-ao-tim-y-lan-3

dia-than-ngan-thu-ao-tim-y-lan-4