Chủ Đề – Hai Sắc Hoa Ti Gôn

FBShare
Ghi nhớ trang

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương